Esittely

Havisevan koulun vanhemmat ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien, yhdistyksen ja koulun välistä yhteistoimintaa tukeaksemme ja turvataksemme näin lapsillemme mahdollisimman hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystä tervettä itsetuntoa tukevassa koulumaailmassa.

Yhdistys perustettiin elokuussa 1996. Toimimme Kangasalalla Havisevan koulun yhteydessä. Olemme toiminnassamme niin poliittisesti kuin uskonnollisestikin sitoutumattomia.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis-ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyötahona.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksen ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulujen hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu-, juhla-, yms. tilaisuuksia ja tapahtumia.